System kanalizacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 lutego 2021 14:35

Według danych za 2019 rok łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie miast Złotoryja wynosi 52 km, zaś liczba przyłączy kanalizacyjnych to 1 692 sztuk. Ścieki przy pomocy kanałów zamkniętych odprowadzane są do oczyszczalni ścieków, znajdującej się przy pl. Sprzymierzeńców.  Mapę poglądową aktualnej sieci kanalizacyjnej przedstawia rysunek.

Z uwagi na ukształtowanie terenu na terenie zlewni, odprowadzenie ścieków wspomagane jest pracą ośmiu przepompowni ścieków, zlokalizowanych przy ul. Odrzańskiej, ul. Cichej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Piastowej (2 przepompownie), ul. Łąkowej (2 przepompownie) oraz przy     ul. Legnickiej.

W/w przepompownie zostały zmodernizowane w 2020 r, natomiast oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana w 2019 r.