„Moja Woda” – SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA! PDF Drukuj Email
wtorek, 21 lipca 2020 12:10

Program „Moja Woda” – SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA!

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki. 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”.

  • Kwota wsparcia

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy
w Polsce. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

 

  • Zakres finansowanych inwestycji

Program skierowany do osób fizycznych na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

 

  • Okres realizacji

Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r.,
a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

 

 

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda/w_498,cel-programu

https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1756,rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej