Nowe Internetowe Biuro Obsługi

Internetowe biuro obsługi (IBO) – Jest nowoczesnym system informatycznym, który poprzez przeglądarkę internetową umożliwia dostęp oraz przekazywanie informacji istotnych dla naszych klientów, w tym:

 • Otrzymywanie faktur za wodę i ścieki
 • Przekazywanie odczytów wodomierzy
 • Przekazywanie i otrzymywanie wiadomości o awariach
 • Otrzymywanie informacji dotyczących przerw w dostawach wody
 • Przeglądu historii wpłat i faktur za wodę i ścieki
 • Przeglądu historii wskazań wodomierza
 • Analizę zużycia wody i odprowadzonych ścieków
 • Weryfikowanie danych ewidencyjnych

Zachęcamy serdecznie do rejestracji:

 

 

 

Jak otrzymać dostęp do konta IBO?

 1. Uruchom przeglądarkę internetową.
 2. W pasku adresu wpisz „https://ibo.rpk.pl” lub wejdź na stronę rpk.pl a następnie. z menu bocznego kliknij w odnośnik graficzny IBO.
 3. Po załadowaniu serwisu z menu poziomego wybierz pozycję „Rejestracja”.
4. Wypełnij pole formularza zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na formularzu.
W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT: