Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 marca 2021 10:39

Szanowni Państwo,
pod poniższym linkiem:

https://bip.rpk.pl/a,30,modernizacja-oczyszczalni

znajdą Państwo film dotyczący modernizacji oczyszczalni w naszym mieście.

Modernizacja oczyszczalni możliwa była dzięki projektowi pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIS.02.03.00-00-0069/16).