Zapotrzebowanie w wodę PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 lutego 2021 14:32

Źródła wody dla mieszkańców Złotoryi stanowi grupę ujęć głębinowych w Jerzmanicach Zdrój. Woda dla potrzeb miasta ujmowana jest za pośrednictwem czterech studni głębinowych, z których trzy zgrupowane są w widłach rzeki Kaczawy i Drążnicy (studnie nr 1, 2 i 3), zaś jedna ze studni (nr 5) zlokalizowana jest w pobliżu miejscowości Nowa Ziemia na lewym brzegu rzeki Kaczawy. Są to studnie wiercone o głębokości 50-120 m.

Woda pochodząca ze studni głębinowych pompowana jest do magistralnej sieci wodociągowej o średnicach w zakresie od DN 175 do DN 300 mm. Średniodobowa produkcja wody w 2019 r. dla potrzeb miasta wynosiła około 2 505 m3/dobę. Przy pomocy rurociągów magistralnych woda tłoczona jest do zbiornika wody czystej „Wilcza Góra” położonej na rzędnej około 268 m.n.p.n., gdzie następuje pierwszy rozdział strefy zasilania wody.

Woda ze zbiornika „Wilcza Góra” spływa grawitacyjnie w kierunku miasta układem trzech magistral wodociągowych o średnicy DN 300, DN 250 i DN 225, z których dwie zaopatrują dolną (północną)część miasta grawitacyjnie. Pozostała część miasta zasilana jest wodą z hydroforni zlokalizowanej przy ul. Hożej. Hydrofornia wyposażona jest w dwa zestawy hydroforowe połączone szeregowo, które zostały zmodernizowane w 2019 r.  Pierwszy zestaw hydroforowy podnosi ciśnienie wody do 3,5 bar, drugi zaś do 6,4 bar. Praca hydroforni pozwala na zasilenie w wodę budynków położonych w górnej części miasta, w  szczególności budynków wielorodzinnych oraz strefy ekonomicznej przy ul. Przemysłowej i ul. Strefowej. Poniżej schemat obrazujący technologiczny pobór wody i włączenie jej do zbiorczej sieci wodociągowej.

godnie z danymi z 2019 r. całkowita długość sieci wodociągowej w Złotoryi wynosi ponad 66 km i jest wyposażona w 411 przyłączy wodociągowych. Mapę poglądową istniejącej sieci wodociągowej obrazuje poniższy rysunek.

Oddział Wodociągów i Kanalizacji Złotoryi zarządza  1 738 wodomierzami głównymi, z których największy udział mają wodomierze domków jednorodzinnych, kolejno zaś wielorodzinnych. Większość wodomierzy indywidualnych posiada odczyt radiowy

W skład systemu wodociągowego wchodzą następujące główne urządzenia i obiekty wodociągowe:

– Studnia nr 1, 2 i 3 w Jerzmanicach Zdrój

– studnia nr 5 w Nowej Ziemi

– zbiornik grawitacyjny wody pitnej „Wilcza Góra” o budowie żelbetonowej dwukomorowej o poj. 780 m3

– hydrofornia wody przy ul. Hożej

– sieć wodociągowa magistralna i rozdzielcza o łącznej długości ok. 76 km

– przyłącza wody do budynków o długości ok. 40 km