Jakość wody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 lutego 2021 14:22

Jakość wody w Złotoryi

RPK sp. z o.o. w Złotoryi dostarcza dla mieszkańców Złotoryi wodę spełniającą polskie i europejskie wysokie wymagania jakościowe, które zostały określone w dyrektywie                       NR 98/83/EEc jako woda „czysta i zdrowa” z dnia 03.11.1988 r.

Badania laboratoryjne wody przeprowadzane są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Złotoryi oraz inne podmioty. Badane są dwie grupy parametrów:

– fizykochemiczne i organoleptyczne wskaźniki jakości wody

– bakteriologiczne wskaźniki jakości wody do spożycia

Wszystkie badane parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody pitnej dostarczanej do sieci miejskiej Złotoryi spełniają wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Wysoką jakość dostarczanej wody potwierdza całkowity brak skarg na smak i zapach wody, które w odczuciu powszechnym stanowią główne parametry dostarczanej wody.               W wodzie znajdują się śladowe ilości minerałów uznając ją za zmineralizowaną i spełniającą wymagania stawiane dla produkcji wód butelkowych. Woda dostarczana dla mieszkańców Złotoryi nie wymaga uzdatniania.