PDF Drukuj Email

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi w imieniu Przedsiębiorstwa wykonującego zadania publiczne
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, kieruje się zasadami Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015.

 

 

Polityka Jakości