Informacje o spółce

 

Nazwa: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi

 

Siedziba: al. Miła 2, 59-500 Złotoryja

 

Czynne: pon. - pt. godz. 7:30 - 15:30, wtorek: godz. 8:00 - 16:00

 

Kasa: pon. - pt. godz. 8:00 - 12:00, wtorek: godz. 8:00 - 11:00 oraz 14:00 - 16:00

 

NIP: 694-10-00-426

 

REGON: 390 297 800

 

Telefon: 76 878 31 37

 

Telefon/Fax: 76 878 36 82

 

Strona internetowa: www.rpk.pl

 

E-mail : rpk[małpa]rpk.pl

 

Rachunki bankowe:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Numer rachunku: 03 8658 0009 0000 3753 2000 0010

 

Klasyfikacja działalności wg EKD: 4100 9006

Klasyfikacja Działalności wg KNG: 711

 

KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000030576. Wysokość kapitału zakładowego: 26 223 200,00 PLN

 

Inne: Spółka nie posiada wydzielonych oddziałów