RPK sp. z o.o. w Złotoryi

 


 

Zakup i dostawa samochodu-śmieciarki do odbioru stałych odpadów komunalnych.

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 555 000,00 PLN netto

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki: 416 100,00 PLN

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

 

 

 


 

 

Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku administracyjno-socjalnego, budowa przyłącza gazu, przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej oraz oświetlenia zewnętrznego na działce nr 9/2, obręb 5 przy pl.Sprzymierzeńców 6 w Złotoryi.

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 308 279,38 PLN

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki: 196 000,00 PLN

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

 

WFOŚiGW